Odwierty studni

Wodar - Studnie Głębinowe

Odwierty studni głębinowych

Wiercenie studni wymaga posiadania kompleksowej wiedzy.
Studnie głębinowe to nasza pasja.

Dzięki doświadczeniu, jesteśmy w stanie wykonać w pełni profesjonalny odwiert studni głębinowej.
Wodar samochód
Wodar odległości

Każda studnia

(kopana, z filtrem wbijanym i wiercona) musi być wykonana w odległości co najmniej:

5 metrów:

Tyle wynosi najmniejsza dozwolona odległość studni do granicy działki. Jest dopuszczalne, aby studnia znajdowała się na granicy dwóch działek pod warunkiem, że ujęcie to zaopatruję w wodę obydwu właścicieli posesji.

15 metrów:
Minimalna odległość studni do szamba i budynków.

30 metrów:
Odległość studni do przewodu drenarskiego, gdy na działce znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym.

90 centymetrów:
Wysokość od poziomu terenu części nadziemnej studni kopanej niewyposażonej w pompę.

20 centymetrów:
Wysokość od poziomu gruntu części nadziemnej studni kopanej wyposażonej w pompę.

Cennik:

Jeśli chodzi o koszty i studnie głębinowe cena za tę usługę jest uzgadniana indywidualnie.

Regulacje:

  • Studnia, która dostarcza wody pitnej musi posiadać obudowę wykonaną z nieprzepuszczalnych materiałów oraz takich, które nie wpływają w sposób negatywny na jakość wody. Złącza muszą być wykonane szczelnie.
  • Nadziemna część studni powinna zostać zabezpieczona przykryciem trwałym i szczelnym.
  • Odpowiednio utwardzony powinien zostać teren wokół studni o pasie szerokości min. 1 metra (odległość od zewnętrznej części obudowy studni). Dodatkowo teren otaczający studnię powinien być przygotowany w taki sposób, aby powstał spadek (2%) w zewnętrznym kierunku.
  • Według Prawa Wodnego właściciel gruntu może bez specjalnego zezwolenia ( pozwolenie wodnoprawne) korzystać z wód znajdujących się na jego posesji, jeśli pobór wody nie przekracza 5 m3/dobę, a wydajność pomp czerpiących wodę ze studni nie jest większa niż 0,5 m3/h. Jest to tak zwane zwykłe korzystanie z wody. Głębokość studni wierconej (głębokość odwiertu) nie może przekroczyć 30 m.
Reguluje to ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dział II rozdział 6 § 31.1
Firma Wodar posiada własne źródło zasilenia do wykonywania odwiertów na działkach bez uzbrojenia w energię elektryczną!

22-400 Zamość, Plac Stefanidesa 4

  • Email: wodarstudnie@gmail.com
  • Tel: +48 795 084 084
  • Tel: +48 795 084 084
© Copyright 2021 . Wodar - studnie głębinowe, wiercenie studni głębinowych,
uzdatniacze wody, stacje uzdatniania wody, montaż pomp głębinowych.
Działamy w miastach takich jak: Zamość, Lublin, Chełm, Tomaszów lubelski, Hrubieszów,
Biłgoraj, Krasnystaw, Biała Podlaska, Puławy